Segueix-nos:
< Tornar enrere

ASSEMBLEA NACIONAL DE LES DONES

05.10
2006
No hi som totes, faltes tu!

La incorporació de les dones joves a les organitzacions polítiques és una qüestió de primer ordre perquè es
vincula de manera directa amb la pluralitat dins dels partits i amb la incorporació de les dones als espais
públics de decisió, d’on tradicionalment hem estat absents. D’aquí la necessitat també de la incorporació de la perspectiva de gènere i de les experiències i sabers de les dones en tots els àmbits discursius i de praxi política, perquè ja no es tracta només d’emprar mesures d’acció positiva, sinó que cal que l’acció dels governs sigui universal i no perpetuï l’statu quo patriarcal. Són molt poques les polítiques públiques que no tenen impacte en les diferències de gènere, per això seria no només ingenu sinó contraproduent no contemplar aquesta realitat als programes electorals i a totes les fases de l’acció governamental. Situar les dones al centre de les decisions públiques és, per tant, una qüestió de justícia social i d’aprofundiment democràtic que a cap organització política se li hauria d’escapar.

Han estat diversos els mecanismes que les organitzacions polítiques juvenils hem utilitzat per centrar-nos en aquelles temàtiques que afecten directament les dones i fomentar la incorporació de les joves a la política. En el cas de les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, aquesta tasca s’ha articulat a través de l’Assemblea Nacional de Dones que, juntament amb la Direcció Nacional, ha considerat que cal fer un pas més enllà i incorporar la perspectiva de gènere a l’actuació i al discurs que generem com a organització.

Des d’aquesta convicció, les JERC estem elaborant una estrategia que anomenem Pla de Dones i que va en la línia dels emergents plans que universitats, empreses i administracions públiques utilitzen com a via per contribuir a l’eliminació de les desigualtats de gènere. Partim d’una diagnosi interna que ens ha permès tenir una visió més profunda de l’organització, les conclusions de la qual han estat debatudes per la militància per tal d’elaborar el pla d’acció. La lògica que regeix el Pla de Dones és la de situar la perspectiva de gènere com un contingut que orienti les actuacions del conjunt de l’estructura de les JERC, una tasca que comença meditada i sense pressa però també sense aturador. Una tasca, en definitiva, que ens guia cap a la incorporació normalitzada de les joves a la política, cap a la generació d’un discurs inclusiu i no androcèntric i que contribueix, sens dubte, al reconeixement de la ciutadania de les dones i la normalització democràtica.

URL CURTA: http://www.jerc.cat/url/315823

Comparteix: