Segueix-nos:
< Tornar enrere

ASSEMBLEA NACIONAL DE LES DONES

14.09
2006
Les JERC consideren que el debat sobre la prostitució ja no pot esperar més

La inexistència d’una regulació específica que afronti la qüestió de la prostitució trasllada als ajuntaments la responsabilitat d’abordar les diferents situacions que aquesta genera. Sovint, els intents no coordinats per part dels ens locals de regular la prostitució al carrer, a través d’ordenances que delimiten l’ús de l’espai públic, acaben produint efectes que no s’esperaven o que empitjoren les condicions de treball de les treballadores sexuals i tampoc beneficien el veïnat. La resposta del Departament d’Interior de la Generalitat a les demandes dels ens locals ha estat, per la seva banda, inexistent: l’avantprojecte de llei per regularitzar la prostitució està en un calaix des de fa tres anys.

Considerem que l’eliminació de les xarxes de tràfic de persones i la garantia dels drets de les dones que lliurement decideixen exercir la prostitució mai han estat presos seriosament per part del govern espanyol ni per la majoria de partits catalans, que poques vegades s’han situat davant el debat real sobre la prostitució. En aquest sentit, celebrem que Esquerra hagi forçat el govern espanyol i les forces polítiques del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre la qüestió aquest dijous 17 de setembre en una interpel·lació a la ministra d’Igualtat.

Creiem que el debat sobre la prostitució ha de partir de la coneixença de les opinions i necessitats de les dones que l’exerceixen. Entenem que la prohibició que en fan alguns ens locals no es fa sobre la base del diàleg sinó de la coerció i és un obstacle per al treball amb el col·lectiu, posa les dones en situació de vulnerabilitat sense qüestionar-se el paper dels demandants de serveis sexuals i no resol les possibles situacions de prostitució forçada.

Per tot això, les JERC instem la resta de partits a afrontar un debat rigorós per abordar la qüestió amb les màximes garanties per als drets de les dones. Un debat del qual haurà de sortir-ne un model de regulació que garanteixi el dret de les dones que ofereixen lliurement serveis sexuals i que acabi amb les xarxes que estan al darrere de la prostitució forçada.

URL CURTA: http://www.jerc.cat/url/315123

Comparteix: