Segueix-nos:
< Tornar enrere

ASSEMBLEA NACIONAL DE LES DONES

15.10
2006
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES RURALS

Com cada 15 d'octubre, es celebra el Dia Internacional de la Dona Rural. El propòsit d’aquesta diada és reflexionar sobre el paper de la dona en el medi rural, recapitular els avanços assolits i fixar-se nous reptes.

Les dones juguen un paper crític en les economies rurals dels països desenvolupats i en els països en procés de desenvolupament. En la major part del món en desenvolupament participen en la producció de cura a les persones que les envolten i del bestiar, proporcionen menjar, fan funcionar les seves famílies i participen en activitats de fora de les explotacions familiats per diversificar els ingressos familiars. A més a més, realitzen funcions vitals preocupant-se de la infància, de les persones en edats avançades i malaltes.

Segons l'Organització de Treball Internacional (ILO), 428 milions de dones i 608 milions d'homes es dediquen al sector agrícola a escala mundial. A moltes parts del món, l'agricultura, el sector primari és el dominant per a moltes dones, per exemple, a l'Àfrica subsahariana i a l'Àsia del Sud, on respectivament un 68 per cent i un 61 per cent de dones treballadores es dediquen a l'agricultura. 

El Dia Internacional de Dones Rurals dirigeix l’atenció a la contribució que les dones aporten a les àrees rurals, i els molts desafiaments amb què s’encaren. Aquest nou dia internacional establert per l'Assemblea General en la seva resolució 62/136 de 18 de desembre de 2007, reconeix "el paper crític i la contribució de dones rurals, incloent-hi dones indígenes, realçant desenvolupament agrícola i rural, millorant seguretat alimentària i eradicant pobresa rural."

Segons l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), una àrea es considera rural quan la densitat de la seva població és igual o inferior a 150 habitants per Km². Si seguim aquest criteri, a Catalunya hi trobem 33 comarques rurals. També s'hi sol afegir el Vallès Oriental que encara que superi el límit de densitat, té una important activitat agrària.

A Catalunya, al voltant de  2.379.889 persones viuen en zones rurals i el 49,63% són dones. Però, com afecta la vida rural a
les diferències entre dones i homes? Les infraestructures deficients, la falta de serveis públics, les males comunicacions, la continuació del sistema de l'hereuatge en les empreses familiars i la pervivència dels estereotips sexistes (molt més arrelat que a les ciutats) fa que les dones
joves emigrin d’aquestes zones cap a les àrees urbanes en major proporció que els homes.

Cal, doncs, un reconeixement explícit del paper clau que ocupen les dones en el món rural, la seva gestió del capital sociocultural, la seva contribució econòmica,  el desenvolupament de les seves comunitats i per a garantir la continuïtat de la població al territori.


URL CURTA: http://www.jerc.cat/url/316023

Comparteix: