Segueix-nos:
< Tornar enrere

ASSEMBLEA NACIONAL DE LES DONES

06.02
2014
Dia internacional contra la mutilació genital femenina


La mutilació genital femenina és una pràctica cruel que atempta contra els drets humans fonamentals de les dones i nenes i comporta enormes riscos per a la seva salut. Reflex d'una desigualtat molt arrelada i una brutal mostra de violència contra les dones.

Tot i que aquesta pràctica esta reconeguda pels organismes internacionals com una violació dels drets humans, l’Organització Mundial de la Salut calcula que al voltant de 5 milions de nenes pateixen encara avui aquesta brutal pràctica. Tot i que normalment aquesta pràctica la realitzen dones de la comunitat, cada cop més també es practicada per professionals sanitaris (al voltant del 18% de les mutilacions que es realitzen actualment segons la OMS).

Cal que des de la comunitat internacional treballem amb enfocaments amplis i sensibles des del punt de vista cultural per tal de garantir els drets bàsics cap a tot el col•lectiu de nenes i dones en risc de patir una ablació, i seguir treballant per acabar amb aquesta pràctica:

- El dret a no patir violències, lesions, abusos, tortures o tractes cruels. inhumans o degradants.
- El dret a la protecció envers les pràctiques tradicionals perjudicials.
- El dret a prendre decisions sobre la pròpia vida reproductiva.
- El dret a la salut.
- El dret a la igualtat.

Des de les JERC, instem als governs dels Països Catalans a no mirar cap a una altra banda i tenir tolerància zero envers la mutilació genital femenina, tot promovent i assegurant el funcionament efectiu dels protocols i programes que garanteixin la seguretat d’aquestes nenes i n'estableixin les mesures pertinents per a la seva prevenció i abordatge en el cas d'existir un risc.

URL CURTA: http://www.jerc.cat/url/326623

Comparteix: