LES JERC: DOCUMENTS

  • Programa electoral JERC Barcelona (Municipals maig 2015)
    (PDF, 889.6 KB) La ciutat de Barcelona actualment es troba en una cruïlla i els passos que doni seran determinants pel seu futur les properes dècades. La realitat deixada per anys de crisi econòmica, amb conceptes com desigualtat, pobresa, atur, desnonaments i exili juvenil en l’ordre del dia, és la d’una Barcelona a dues velocitats. Aquí hi trobareu què pretenem les JERC a partir d'aquest maig per fer una Barcelona millor, la de tothom.