< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

11.02
2014
La Gestió Cívica a Les Corts: diàleg necessari amb les entitats

Des de fa unes setmanes hi ha a Les Corts un intens debat sobre l'anomenada Gestió Cívica que el Districte de Les Corts vol aplicar al Centre Cívic de Les Corts i als serveis que hi ha a l'equipament com són el Casal de Joves i el Punt d'Informació Juvenil.

En primer lloc, el Govern del Districte confon el concepte de Gestió Cívica. La Gestió Cívica és un model de gestió d'equipaments públics que busca empoderar el teixit associatiu del territori vinculant de forma directa el seu projecte amb el projecte que desenvolupen els equipaments públics. Per tant, aquest model representa una unitat d'acció entre l'Administració i teixit associatiu que acaba millorant la salut de la societat i la seva implicació en allò comú.

Ara bé, per tal de poder tenir una Gestió Cívica real calen dues premisses: un teixit associatiu potent que pugui i vulgui assumir aquesta responsabilitat i un diàleg previ entre Administració i les entitats per acordar unes condicions de treball que garanteixin l'èxit de l'aplicació del model. És en aquest punt on ja a Les Corts hi ha el primer greu error. La manca de diàleg que ha mostrat l'Ajuntament en l'elaboració de les condicions del plec del concurs de la gestió del Centre Cívic amb la Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts i la resta d'entitats usuàries del Centre Cívic de Les Corts impossibilita que es pugui dur a terme una Gestió Cívica real.

En segon lloc, amb l'excusa de la racionalització de recursos s'ajunten tots els serveis municipals ubicats a l'edifici del carrer Dolors Masferrer sota una única Direcció del Centre Cívic. Això provoca una pèrdua total d'autonomia dels equipaments juvenils que hi ha (Casal de Joves i Punt d'Informació Juvenil) i va totalment en contra del Pla de Joventut de Barcelona i del Pla d'Equipaments Juvenils. De fet, aquesta decisió enterra unilateralment una reivindicació històrica del teixit associatiu juvenil de Les Corts: poder gaudir d'un equipament propi amb unes condicions mínimes que permeti a totes les entitats, juvenils i no juvenils, poder desenvolupar les seves activitats de forma normal. Per últim, aquesta decisió també xoca amb el Conveni que la Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts té signat amb el Districte, on s'hi especifica que la Plataforma és l'interlocutor principal a l'hora de dissenyar, aplicar i fer el seguiment de les polítiques de joventut del Districte.


Propostes d'Esquerra Republicana i JERC Les Corts

- Garantir una participació activa i real del teixit associatiu en el disseny, implementació i seguiment de les polítiques que li afectin.

- La Gestió Cívica ha de sorgir d'un consens entre Ajuntament i entitats. En cas de no existir aquest consens, fer partícep al teixit associatiu juvenil del disseny, implementació i seguiment del projecte desenvolupat en els equipaments juvenils del Districte.

- Posar els equipaments juvenils del Districte i els seus treballadors i treballadores al servei de les entitats juvenils.
 

URL CURTA: http://www.jerc.cat/url/149865

Comparteix: