< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

01.06
2017
Vam ser a l'Audiència Pública del districte de l'Eixample

El passat 1 de juny vam anar a l'Audiència Pública del districte de l'Eixample per preguntar quines accions s'estan duent a terme des del districte per a garantir un accés a l'habitatge per a tothom, especialment per al jovent.

La seva resposta va ser que el Districte de l’Eixample ha aconseguit pujar el barem de preus per a comprar solars i habitatges exercint el dret de l'ajuntament a TIR (Tanteig i Retracte), ja que al districte els preus són molt alts i amb barems baixos, no es podria exercir aquest dret.

Per altra banda s'han suspès les llicències de 10 solars definits com a equipaments amb la intenció d'adquirir-los per a equipaments públics. 

Als Jardins de l'interior de l'illa d'Emma (on es troba l’ Espai Germanetes) es preveu construir dos edificis de 80 apartaments d'habitatge dotacional centrat en gent gran i joven.

Finalment es volen impulsar xerrades i mecanismes per a poder fer saber a la població com es pot accedir a un habitatge digne i als llogaters/es com poden reclamar els seus drets perquè no els facin fora de casa seva, ara que han passat 3 anys des que es va aplicar la nova llei espanyola d'habitatge que va escurçar el temps mínim de lloguers a 3 anys.

Per acabar, des de les JERC Eixample volem agrair la intervenció de l'organització Can Setanta que pretén muntar un espai de cohabitatge per a gent gran al districte.
Encara falta molta feina per fer en temes d’habitatge i el joven ho tenim clar: Seguirem lluitant per garantir un habitatge digne per a tothom! El barri és nostre! No marxarem!

Intervenció a l'Audiència Pública Intervenció a l'Audiència Pública
URL CURTA: http://www.jerc.cat/url/188284

Comparteix: